KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

V. BALÁŽ: Optimálne sú štyri robotické operačné centrá na Slovensku

Bratislava 19. augusta (TASR) – Moderný robotický systém da Vinci, ktorý sa využíva pri roboticky asistovaných operáciách, prežíva v Rusku boom, na Slovensku ho má zatiaľ len jedna nemocnica. Banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta odštartovala operácie pomocou systému, ktorý vznikol v USA, v marci 2011. Prvého marca tohto roku predstavila nemocnica ďalšiu novinku, novozriadené Centrum robotickej chirurgie a zákrokovú sálu vyhradenú pre roboticky asistované operácie. O systéme da Vinci, ale aj o aktuálnom stave slovenskej medicíny sa rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky rozprávala TASR s novým riaditeľom Rooseveltovej nemocnice Vladimírom Balážom, ktorý stál pri zavádzaní systému a je vedúcim Centra robotickej chirurgie vo FNsP. Pôsobí tiež ako prednosta Urologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity vo FNsP. V nemocnici pracuje od jej vzniku v roku 1983.

-V marci 2011 odštartovala banskobystrická Rooseveltova nemocnica ako prvá a zatiaľ jediná na Slovensku roboticky asistované operácie za pomoci technológie da Vinci. Čo to znamená pre prestíž nemocnice?-

Tento operačný systém predstavuje vrchol súčasnej technológie, ktorá sa dá používať v operačných disciplínach, a to v rôznych odboroch. Nemusí to byť len urológia, môže ísť o gynekológiu, chirurgiu, krčné lekárstvo, kardiochirurgiu, cievnu chirurgiu a iné. Robotický systém umožňuje presné operovanie s veľmi dobrou vizualizáciou, všetko spojené s miniinvazívnym prístupom. To znamená, že u pacienta nedochádza k veľkej devastácii tkanív. Je to najmodernejší spôsob, aký sa dá momentálne vo svete získať. Samozrejme, aj on sa vyvíjal a generácií robotických systémov da Vinci je viac, my máme v súčasnosti najmodernejší systém HDSi, ktorý nám umožňuje 3D HD zobrazenie, a keby bolo treba, je možné pripojiť aj učiteľskú konzolu. Hlavný operatér môže operovať a druhý operatér – "žiak", ktorý je vedľa neho, má pomocné riadenie. Ide teda o systém, ktorý umožňuje zaškoľovanie ďalších kolegov rôznych odborov v robotickej chirurgii.

-Na Slovensku máme viacero veľkých nemocníc, v Bratislave, Košiciach atď. No da Vinci sa podarilo získať práve vašej.-

Ako to vo svete vždy býva, niektoré veci sa musia spojiť dohromady. My sme mali o robotický systém veľmi veľký záujem a dlhodobo sme sa oň usilovali. Ale takých ľudí, ktorí sa oň snažili, bolo na Slovensku, samozrejme, viac. Vytvorili sme prípravný výbor Slovenskej spoločnosti robotickej chirurgie, ktorá bola zaregistrovaná pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Sú tam kolegovia z Bratislavy, Martina, samozrejme, z Košíc a pod. Snažili sme sa vytvoriť koncepciu robotickej chirurgie na Slovensku. Lebo veľmi často to býva naopak, predtým, ako sa vytvorí koncepcia, niekto určitý prístroj "náhodne" získa a potom sa koncepcia dotvorí. Takže existuje koncepcia rozvoja týchto robotických systémov.

-Môžete ju priblížiť?-

Vždy sme si predstavovali, že na Slovensku majú byť rozmiestnené asi tri až štyri robotické systémy. Existujú vo svete centrá jednoodborové, to znamená napríklad, že operuje na ňom len urológia resp. jeden iný konkrétny odbor. Keďže my nie sme taká veľká krajina a nemáme takú veľkú incidenciu chorôb, aby sme vedeli robotický systém naplno využiť, navrhujeme multiodborové centrá, kde by sa spolupodieľali urológia, chirurgia, gynekológia, krčné atď. Čiže, máme predstavu, že by boli na Slovensku vybudované optimálne štyri také centrá. Východ, stred, sever a západ.

-Je to reálne aj vzhľadom na finančnú situáciu a zadlženie nemocníc?-

Myslím, že to reálne je. Otázka podľa mňa znie tak, že v akom časovom horizonte. Istotne to nebude reálne – hromadne nakúpiť ďalšie robotické systémy. Je nutná príprava jednotlivých pracovísk, nemocníc, Ministerstva zdravotníctva a poisťovní v koncentrácií pacientov, ktorí môžu byť operovaní robotickým systémom, a tým dosiahnuť zníženie ceny za jednej výkon a zabrániť možným pooperačným komplikáciám.

-Kde boli banskobystrickí lekári školení, aby mohli operovať s da Vinci?-

Robotické centrum sme otvorili 14. marca 2011 po školeniach, ktoré sme absolvovali vo Fakultnej nemocnici Ústí nad Labem v Českej republike. Tam je školiace centrum, ktoré vychováva expertov strednej a východnej Európy, kde musia byť vyškolení všetci nádejní robotickí operatéri. Na to, aby niekto mohol operovať na robotickom systéme, musí získať certifikát. A jeho proktor – učiteľ, ho musí ešte aj ďalej odborne sledovať. Robotický systém je napojený na web, to znamená, že v centrách vás môžu reálne sledovať – využitie robotického systému, kvalita výkonov, možné problémy a podobne. A my sme toto naozaj veľmi dobre zvládli. To bol jeden z dôvodov, prečo je robotický systém tu. Od 14. marca 2011 do augusta 2012 sme urobili 191 robotických operácií, z toho 134 na urológii, 51 na gynekológii a 10 chirurgických.

-Na urológii sa teda využíva najviac.-

Na urológii operujeme týmto spôsobom najmä pacientov, ktorí majú ochorenie prostaty, konkrétne rakovinu prostaty resp. niektoré ochorenia obličiek. Rakovina prostaty je u mužov veľmi časté ochorenie a dostáva sa na popredné miesto. Vo vysoko rozvinutých krajinách sa dostáva na prvé miesto vo výskyte zhubných ochorení u mužov a, zrejme, aj u nás sa na také miesto časom dostane. Zvýšený výskyt je spôsobený najmä starnutím mužskej populácie, ale aj cieleným zisťovaním po 50-tich rokoch veku muža pri preventívnych urologických prehliadkach. Rakovina prostaty je, podobne ako iné zhubné nádory, nebezpečná najmä preto, že keď už má svoje klinické prejavy, obyčajne je veľmi ťažké, až nemožné ju radikálne liečiť. Už sa dá poskytnúť len paliatívna starostlivosť. Najlepšou formou liečby z hľadiska onkológie je operačná liečba.

-Ako sa líši operácia prostaty pomocou da Vinci od klasickej?-

Prostata je uložená v ľudskom tele hlboko v malej panve a je veľmi ťažko prístupná pre operačnú liečbu. Nejde len o samotné odstránenie prostaty, ale aj zachovanie dôležitých okolitých štruktúr, ktoré sú zodpovedné za kontinenciu moču a dobrú sexuálnu funkciu. Z toho dôvodu by sa mala operačná liečba sústreďovať vo veľkých centrách, kde pracujú vyškolení odborníci. Pri operácii je nutné používať špeciálne operačné nástroje, čelovú lampu, operačné lupy a pod. Robotický systém umožňuje dostať sa k prostate absolútne tesne a zobraziť samotný orgán aj okolité štruktúry v 3D obraze a HD zobrazení. Ovládanie kamery a nástrojov je vysoko intuitívne a presné, pričom dokáže napodobiť rozsah pohybu ľudskej ruky. Tým je umožnené operovať s veľkou presnosťou. Presnosť a precíznosť pri operácii je dôležitá pri šetrení nervov a zabezpečení dobrej sexuálnej aktivity, najmä u mladších pacientov, a pri zabezpečení včasnej kontinencie moču.

-Je rakovina prostaty civilizačnou chorobou, alebo ju lekári začali zisťovať u mužov vďaka dobrej diagnostike?-

Nedá sa to, bohužiaľ, ešte povedať celkom jasne, na presnú odpoveď budeme potrebovať viac epidemiologických dát. Isté je, že veľké percento diagnostikovaných mužov je práve vďaka lepšej diagnostike. V USA je povinný skríning (aktívne vyhľadávanie chorých s cieľom znížiť úmrtnosť na dané ochorenie) rakoviny prostaty. V Európskej únii (EÚ) nie je. Stále sa na odborných fórach debatuje o tom, čo je lepšie a čaká sa na ďalšie epidemiologické dáta. V poslednej dobe sa ukazuje, že skríning v USA je účinný, pretože v Amerike postupne klesá úmrtnosť na túto chorobu. Ale bude treba ešte niekoľko rokov, aby sme potvrdili tento trend a povedali, áno toto je tá správna cesta.

-Aké ďalšie výhody priniesli operácie pomocou robota pacientom?-

Operácia otvorenou cestou stráca všetky výhody miniinvazívneho zákroku, a to sú najmä veľmi rýchla rekonvalescencia a rýchly návrat k bežnému životu. Pri otvorenej operácii je podstatne vyššia krvná strata a takmer pri každej operácii je nutné podávať transfúziu krvi. Už to samé je riziko zvýšenej imunizácie organizmu a prenosu možných infekcií. Veľmi dobrý príklad je pacient, ktorého som pred týždňom operoval. Na druhý deň po operácii odišiel domov, na štvrtý sme pili kávu v Banskej Bystrici na námestí a na šiesty deň bola vybratá cievka a pacient je úplne v poriadku. Ak vieme sústreďovať pacientov, ktorí si vyžadujú takýto výkon do centier, naše výsledky budú lepšie a lepšie, a tak aj naši pacienti sa budú mať dobre.

-Myslíte, že by mala na Slovensku existovať centralizácia určitých výkonov?-

Je jednoznačnou nutnosťou centralizovať náročných pacientov, pretože u takýchto špeciálnych zákrokoch nie je možné, aby boli vykonávané v počte cca 10 výkonov do roka. Pri nízkom ročnom počte operácií sú tieto zaťažené horšími operačnými výsledkami, ale aj horšou kvalitou života pacientov.

-Ako preplácajú poisťovne výkony robotickým systémom?-

V Banskej Bystrici bol vytvorený fond, do ktorého sa prispievalo cez klinické štúdie, cez rôzne granty a pomocou iných darov, pričom sa sústreďovali prostriedky na prevádzku robotického systému. Celý systém da Vinci sa nakúpil zo zdrojov nemocnice formou splátok. Po preukázaní úspešnosti práce tohto systému sme dosiahli zmluvy s poisťovňami, ktoré nám hradia súčasné náklady. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) prepláca prakticky plný rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytnutá robotom, podobne ako aj ZP Dôvera. Pritom obe poisťovne určitým spôsobom regulujú počet pacientov, ktorí budú operovaní robotom.

-Môže sa stať, že na nejakého pacienta, ktorý operáciu s robotom potrebuje, už nevyjde?-

Musím povedať, že tie čísla sú veľkorysé. Vlani sa na Slovensku operovalo 310 pacientov s rakovinou prostaty. U nás sme ich operovali vyše 100, takže sme operovali viac ako jednu tretinu týchto pacientov. A budeme sa musieť veľmi snažiť, aby sme vôbec splnili to číslo, ktoré nám poisťovňa ponúkla. Takže, zatiaľ nemôžem povedať, že by sme s tým boli nespokojní.

-Keď sme pri poisťovniach, vláda minulý mesiac odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Tento systém je charakterizovaný nemožnosťou poistencov vyberať si poisťovňu a neziskovosťou, keď všetky zdroje, okrem nákladov na prevádzku, sú použité na zdravotnú starostlivosť. Aký je váš názor na takýto systém?-

Vo svete existujú aj pluralitné systémy aj unitárne, čiže systémy s jednou poisťovňou. Vo všeobecnosti treba povedať, že je oveľa viac krajín v EÚ, kde je len jedna poisťovňa. Sme naučení hovoriť o zdravotnom poistení a zdravotnej poisťovni. Ale v reáli to neznamená byť poistený v pravom slova zmysle. Poisťovne neposkytujú žiadny poistný produkt. Platíte si svoju "zdravotnú daň" a tú len ZP prerozdeľujú pre jednotlivých poskytovateľov.

-Priplácajú si pacienti za roboticky asistované operácie?-

Každý pacient dopláca vo výške 200 eur.

-Ak príde vážne chorý pacient, napríklad na rakovinu prostaty, a nemá 200 eur, nebude robotom operovaný?-

Ak je pacient v sociálnej núdzi, existuje možnosť odpustenia poplatku vedením nemocnice. A aj sa to reálne stáva.

-Da Vinci pochádza z Ameriky. Môžete priblížiť jeho vývin?-

História automatov, ktoré by nahradzovali ľudskú činnosť, je veľmi dlhá a bohatá. Jedným z tých, ktorí sa snažili vytvoriť takýto automat, bol aj Leonardo da Vinci, ktorého "rytier – robot" je uložený v Múzeu histórie vedy vo Florencii a bol prednedávnom vystavený aj v Košiciach. Mimochodom, zrejme práve preto má náš robotický systém názov da Vinci. V modernej ére sa nedá vynechať meno Karel Čapek, ktorého umelý pracovník bol prvýkrát vo svete nazvaný robot. Postupne sa robotické systémy zavádzali do priemyselnej prevádzky a neskôr aj iných a, samozrejme, aj do medicíny. Vznikali rôzne typy pomocníkov pri operáciách. Jedným z prvých takých perfektných pomocníkov bol AEZOP, systém, ktorý sa používal pri laparoskopiách ako automatický držiak kamery, ktorý bolo možné ovládať hlasom. Tak sa vytvárala predstava operujúceho robota. Armáda USA mala víziu operačného robota v nemocniciach MASH, kde by neboli špičkoví odborníci vystavení priamemu vojnovému nebezpečenstvu. Armáda spojila svoje sily s NASA, ktorá rozvíjala práce v oblasti priestorového zvuku a 3D videnia. Spojili sa so Stanfordskou univerzitou, kde sa zaoberali najmä chirurgiou ruky a rôznymi mechanickými pohybmi ruky. Výsledkom bol prototyp robota, ktorého podstatne vylepšeným potomkom je teraz da Vinci. Stalo sa to v roku 1996, v roku 1998 prvýkrát operovali v Belgicku žlčník robotom, ktorý sa volal ešte Mona – Podľa Mony Lisy.

-Ako sú na tom ostatné krajiny v používaní da Vinci? Napríklad v Česku majú dokonca viac týchto robotov.-

My sme skôr na konci rozvinutého sveta, ktorý je saturovaný týmito chirurgickými systémami. Česko má deväť systémov, z toho jeden cvičný. Nebudem hovoriť o Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, všetky tieto krajiny sú plne saturované. V Slovinsku majú dva roboty. Maďarsko sa chystá na kúpu robota a práve koncom augusta k nám prídu lekári z Maďarska na prvé školenia. Poľsko kupuje robota, v Rusku je teraz boom, kde sa kupuje 12-sty robot. Takže, je to normálna bežná súčasť medicíny, nedá sa povedať, že by bol nejako už veľmi výnimočný.

-Pokiaľ ide o ostatné prístrojové zariadenie slovenského zdravotníctva, kde sa pohybujeme v porovnaní s Európou, svetom?-

Myslím si, že na Slovensku sme na tom z hľadiska prístrojového vybavenia dobre. Problém je skôr v tom, či dobre regulujeme ich lokalizáciu, či dobré prístroje dávame tam, kde sa naozaj naplno využijú. Ale myslím si, že technika nie je nejako zastaraná, že sa nemáme za čo hanbiť. Samozrejme, medicína sa enormne technologicky vyvíja a ide dopredu. Keď si to porovnávame s nejakou úplne špičkovou americkou nemocnicou, istotne nie sme až tak zabezpečení. Ale keď porovnávame priemer, nemyslím si, že sme na tom tak zle. Som o tom presvedčený, že vieme poskytnúť našim pacientom naozaj ten dobrý európsky priemer.

-Je šanca, že sa na Slovensku niekedy zmení k lepšiemu aj interiér a exteriér nemocničných zariadení?-

Toto je otázka vnútorného dlhu nemocníc. Stále hovoríme o tom, ako je zdravotníctvo zadlžené a myslíme tým najmä dlhy za lieky, energie a iné. Nikto nevraví, aké sú vnútorné dlhy. To znamená dlhy na prístupových komunikáciách, budovách, vnútornej štruktúre a podobne.

-Je to však zrejme to posledné v rebríčku dôležitosti.-

Je. Veľa pre to napríklad urobili v Česku, kde sú nemocnice v podstatne lepšom stave ako u nás, my sme to, bohužiaľ, zanedbali.

-Napríklad v prípade Rooseveltovej nemocnice je zrejme snaha to zmeniť, momentálne v nej prebieha rekonštrukcia.-

Práve teraz sa končí prvá etapa jedného veľkého európskeho projektu za takmer miliardu slovenských korún, to znamená okolo 30 miliónov eur. Týka sa centrálnej sterilizácie, centrálnych operačných sál a  urgentného príjmu. Je to jeden obrovský projekt, ktorého význam pocíti podstatná časť našich pacientov aj zamestnancov. V oblasti centrálnych operačných sál bude vybudovaných 18 komplexných operačných sál. Bude úplne prebudovaný terajší urgentný príjem. Bude sa skladať zo samotnej pohotovosti a z urgentnej časti, kde sa bude dať poskytovať komplexná zdravotná starostlivosť na záchranu života, včítane operačnej sály, resuscitačnej časti, CT a podobne. Pohotovostná časť bude mať svoju recepciu, kóje pre pacientov i RTG. Zdravotníctvo bolo jedným z mála odborov, kde sa veľmi dobre čerpali zdroje z EÚ. Dúfam, že v novom programovacom období po roku 2014 získame znova zdroje, ktorými by sme už spomínaný vnútorný dlh sanovali.

-Aké sú u nás súčasné trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti?-

Samozrejme, to najdôležitejšie je samotná kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nie je však možné zabúdať aj na ekonomickú stránku celého procesu. Je nutné liečiť kvalitne a efektívne. Je nutné znižovať dĺžku hospitalizácie a zvyšovať obložnosť, najmä čo sa týka akútnych lôžok. Na Slovensku je stále prebytok akútnych lôžok a nedostatok lôžok chronických – pre dlhodobo chorých pacientov. Trendom je, samozrejme, dobrá prevencia ochorenia, jeho včasná diagnostika, kvalitná liečba a minimálny zásah do kvality života pacienta.

UPOZORNENIE: TASR k rozhovoru ponúka zvukový záznam, fotoreportáž a videozáznam

Rozhovor s riaditeľom banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice Vladimírom Balážom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Brankár Ján Laco definitívne ukončil kariéru: „Na návrat už nemyslím“

Liptovský Mikuláš 25. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Bývalý slovenský reprezentant Ján Laco definitívne ukončil svoju bohatú kariéru. V sezóne 2019/2020 sa nevenoval profesionálnemu hokeju a otázku pokračovania nechával otvorenú. Po roku bez hokeja je však jasné, že jeho hokejová dráha je na konci. "Už sa na ľad nevrátim, budem…

Švajčiarsko poskytlo dokumenty súvisiace s korupčným škandálom vo Vatikáne

Ženeva 25. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Švajčiarsko podporilo prokuratúru Svätej stolice pri vyšetrovaní korupčného škandálu v súvislosti s obchodom s nehnuteľnosťami, ktorý uzavrel Vatikán. Informovala o tom agentúra DPA Švajčiarsko podporilo prokuratúru Svätej stolice pri vyšetrovaní korupčného škandálu v súvislosti s obchodom s nehnuteľnosťami, ktorý uzavrel Vatikán. Informovala o…

Fantastické výroky poslanca Baránika v rozhlasovej relácii RTVS Z prvej ruky odrovnali aj moderátorku

Bratislava 24. mája 2020 (HSP/rtvs/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Čo povedal novodobý Urválek o pripravovanom zákone o prokuratúre, to má poriadne grády. Nadviazal na tie najlepšie tradície z čias, keď platilo heslo, že My, víťazi, sme jediná pravda, jediná spravodlivosť, jediný zákon V rozhlasovej relácii RTVS Z prvej ruky (vypočuť si ju…

Kritika z vládnych radov. Poslancovi SaS Dostálovi sa nepozdáva dotazník ku eKaranténe zisťujúci osoby, s ktorými si repatriant „vymieňa telesné tekutiny“

Bratislava 26. mája 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Spustenie domácej karantény pre repatrinatov, ktorú budú úrady kontrolovať cez aplikáciu v mobilnom telefóne sa koncom minulého týždňa neuskutočnilo podľa plánu a od piatku fungovala len na jednom hraničnom priechode len pre používateľov mobilov s operačným systémom Android. Cez víkend sa síce pridali…

Horor u palestínskeho zubára v Tepliciach. Dievčaťu zničil zuby aj ďasná

Teplice 25. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Ako nočná mora pripadala žene z Teplíc návšteva miestneho zubára. Do ordinácie ju dohnala bolesť zuba a dúfala, že jej lekár pomôže. Potom, čo jej podľa jej slov niekoľkými injekciami umŕtvil celú tvár vrátane oka, žene rozvŕtal ďasno až na kosť a v krvácajúcom…

Fico ku zmenám súčasnej vlády a atmosfére mediálneho nátlaku v justícii: „Kto seje vietor, zožne búrku“

Bratislava 24. mája 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Expremiér a šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico kritizuje reformu justície vrátane zrušenia rozhodovacej imunity.  V blogu na internetových stránkach denníka SME uviedol, že právny štát pri súčasnej vládnej garnitúre zažíva zaťažkávaciu skúšku. Fico napísal, že ešte do nedávna často dostával otázku, či Slovensko…

Taraba: Ak zakážeme predaj v nedeľu, nikto na tom nič nestratí

Bratislava 25. mája 2020 (HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Jednou z tém, ktorá sa v poslednom období dostala do popredia je aj otázka otvorenia, resp. zatvorenia predajní v nedele aj po skončení koronakrízy. Kým premiér Igor Matovič a konzervatívni poslanci sú za, predseda SaS Richard Sulík je proti. Poslanec Tomáš…

VideoVeci Verejné Romana Michelka: Fico alebo Pellegrini, Matovič zas „nesklamal“

Bratislava 25. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Matovič sa zas vyznamenal, fatálne zlyhal pri presadzovaní „Domácej karantény“. Sebareflexia nulová, zato jeho arogancia je nekonečná. Nebol schopný priznať si svoju chybu, nemal ani toľko súdnosti, aby rozšíril testovací režim aspoň na tých, ktorí boli na hraniciach. To by však musel priznať svoju…

Mikulec: Spustenie eKarantény bolo mnohými veľmi očakávané a áno, nezaobišlo sa to úplne bez problémov

Bratislava 25. mája 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Po problémoch okolo mobilnej aplikácie eKaranténa, kedy sa po jej nespustení v avizovanom termíne začali na rakúskych hraniciach so Slovenskom zhromažďovať nespokojní navrátilci, premiér Igor Matovič nakoniec v sobotu oznámil, že bude spustená, no zatiaľ iba pre smartfóny s operačným systémom Android. Minister…

Gröhling v školstve nechce škrtať, ale zefektívňovať použitie financií

Bratislava 25. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) uprednostňuje vo svojom rezorte skôr zefektívnenie procesov financovania ako škrty. Ako v rozhovore s agentúrou SITA priblížil, na ministerstve momentálne pracujú aj na legislatívnom zámere, aby sa financovanie rozdelené medzi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a…

Haftar sa chystá spustiť „najväčšiu leteckú kampaň v líbyjskej histórii“. Turecko a USA diskutovali o útokoch v Líbyi

Paríž 25. mája 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Ivan Sekretarev)   Vedúci tureckí a americkí predstavitelia diskutovali o nedávno zosilnených útokoch síl Khalifa Haftara proti medzinárodne uznávanej vláde národnej dohody so sídlom v Tripolise Turecký hovorca prezidenta Erdogans Ibrahim Kalın telefonicky diskutoval o tejto téme s poradcom pre národnú bezpečnosť USA Robertom O'Brienom. Počas…

Americký veľvyslanec, „miestodržiteľ cisára v Nemecku“ Richard Grenell čoskoro odstúpi zo svojej funkcie

Berlín 25. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot Tagesspiegel)   Americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell onedlho skončí vo svojej funkcii. Dočasne by ho mala zastupovať Robin Quinvilleová, ktorá je od júla 2018 radkyňou - vyslankyňou na americkom veľvyslanectve v Berlíne. Informovala o tom informačná agentúra REUTERS, nemecké agentúry Deutsche Welle, DPA a mnohé…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Premiér urazil státisíce ľudí, prechádza mu protiústavnosť, prejde mu aj štátny terorizmus?

S publikovaním tohto blogu som čakal na výsledok istej plačovky. Nuž, vôbec ma neprekvapili. Premiér 19. mája urazil státisíce ľudí, dodatočná cenzúra to už nenapraví, všade na svete by musel odstúpiť. Mňa môže uraziť len inteligent a pokiaľ viem, náš pes najviac brechal na potkanov. V nasledujúcich riadkoch budem veľmi otvorený, ale zostanem slušný.…

Za čo bojovali poľské eskadry smrti na Ukrajine?

Už 11. mája 2014 pristálo na letisku v Kyjeve lietadlo v utajení, ktoré obsluhoval vojenský personál miesto civilistov. Náklad pozostával z uniforiem NATO, 500 balíkov amfetamínu a kontajnery označené značkou pre jedovaté látky. Na príkaz kyjevského riaditeľstva SBU (ukrajinská tajná služba), vojaci ani náklad neboli nikým kontrolovaní. Náklad sprevádzal agent CIA Richard Michael. Spolu…

Domáce väzenie pre Európanov , amnestia pre migrantov

Kým Európa zažíva bezprecedentný hospodársky šok a desiatky miliónov Európanov prišli o živobytie, ilegálnym migrantom je v Európe automaticky poskytované bezplatné bývanie a bezplatná zdravotná starostlivosť. Európske vlády využívajú pandémiu koronavírusu ako dymovú clonu na udeľovanie hromadných amnestií – k legalizácii pobytu – stovkám tisíc ilegálnych imigrantov z Afriky, Ázie…

Ohrozuje 5G zdravie a život?

„Komplexný systém zbraní hromadného ničenia, ktoré sa rozmiestňujú na našom území ako neškodné systémy mobilnej komunikácie“ – tak charakterizoval 5G technológiu v spektre milimetrových vĺn ruský plukovník Vladimír Charsijev, vojenský špecialista, bývalý spojár KGB. Iný názor má slovenský minister dopravy Andrej Doležal, ktorý na otázku, či 5G škodí zdraviu ubezpečoval: „Ako…

Sila Pravdy

Voľný prepis, s neskrytým zámerom, aby sa v týchto myšlienkach našli konkrétne osoby. Pravda bola donesená dávno na Zem. Vtedy však túto zvesť prijalo len málo jednotlivcov. Jej poslucháči ju veľmi skoro podľa ľudského zvyku pokrivili a zmenili. Čo zabudli snažili sa nahradiť vlastnými výmyslami. Takto vytvorili zmätok, ktorý má dnes platiť za…

Úctivá žiadosť slovenským biskupom

" Kto vidí niekoho konať v cirkvi zlo,   a nereaguje na to, ten je spolupáchateľ"   pápež František   Vážení otcovia biskupi. Obraciam sa týmto otvoreným listom ku Vám s prosbou o prešetrenie uvedených

TopDesat

Najhlasnejšie svetové kapely vytvárajú zvukom seizmické vlny

0

Na Nový rok sa Zhongwen Zhan pripojil k stovkám tisícok divákov v kalifornskej Pasadene na Sprievode ruží. Vtedy už vedel, že seizmické vlny prúdia celým mestom. Seizmická vlna je typ vlnenia, ktoré je vyžarované pri deformácii hornín. Táto deformácia môže byť spôsobená zemetrasením, výbuchom, zrútením skalného masívu a pod. Seizmické vlny zaznamenávajú seizmometre a analýza týchto záznamov…

Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 1. časť

0

V dvojdielnom článku sa pozrieme na Pannu Orleánsku (nazývaná aj Jana z Arku) – svätú kacírku, ktorá je jednou z najkontroverznejších postáv európskeho stredoveku. Napriek mnohým hrdinským činom bola odsúdená na trest smrti upálením za kacírstvo. Tí, čo ju nevideli umierať na vlastné oči v horúcich plameňoch, neverili, že je naozaj mŕtva. Povrávalo sa, že…

Príroda si vždy nájde cestu, aby po nás zaujala svoje miesto

0

Čo sa stane s naším prostredím, keď z neho odídu všetci ľudia? Príroda si vždy nájde cestu, ako miesto získať späť do svojej moci a vrátiť mu zašlú krásu. My ľudia neustále transformujeme krajinu a zanechávame po celom svete nezameniteľné znaky o tom, že nám planéta akosi patrí. Tieto stopy ale…

Puzzle, ktoré preveria tvoju trpezlivosť

0

Pre mnohých z nás sú skladačky puzzle ideálne na kvalitné strávenie nejakého času samého so sebou alebo spolu s našimi rodinami. Aby uspokojili vkus najnáročnejších fanúšikov puzzle, výrobcovia nás stále prekvapujú novými a komplikovanejšími hádankami a niektoré z nich ťa skutočne prinútia uvažovať a zapotiť sa pri ich skladaní. Úplne priehľadná skladačka,…

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0

Nedávno sa oslavoval Deň matiek, a tak by sme mohli dať trochu uznania aj týmto dámam na filmovom plátne. Ani najdrsnejšie matky ale nemajú práve najlepšie deti. Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko…

Obrovská záhadná kresba v púšti Atacama: 2. časť

0

Pokračujeme druhou a zároveň poslednou časťou článku o gigantovi v púšti Atacama. Ako sme si už v prvej časti povedali, gigantov význam a spôsob, ako ho tvorcovia vytvorili, ostáva naďalej záhadou. Ponorme sa opäť do problematiky otázok a odpovedí. Erózia zeme aspon z časti poodhaľuje záhadu, alebo možno naopak, ešte viac ju zamotáva. Všeobecne existuje tvrdenie, že…

Vo svete IT

Americké vesmírne sily budú cvičiť vojakov pre „vesmírny boj“. Aktuálne chcú 16-tisíc vojakov

0

Americké vesmírne sily sú šiestou a zároveň najmladšou nezávislou odnožou amerických ozbrojených síl. Od svojho vzniku založili veliteľstvo, prebrali posádku zo vzdušných síl a dokonca vydali aj verbovacie video, ktoré si môžete pozrieť nižšie. V ich najnovšom oznámení sa Vesmírne sily vyjadrili,  že chcú začať s tréningom, ktorý by cvičil…

Vedci zostrojili umelé neuróny, ktoré dokážu komunikovať s tými biologickými

0

Naše neuróny komunikujú v melódiách a pochopenie ich rytmov je kľúčové k vytvoreniu zariadení, ktoré s nimi dokážu komunikovať. Rovnako ako okuliare v prípade zlého zraku, vedci dúfajú že umelá mozgová hmota dokáže jedného dňa pomôcť častiam nášho mozgu, ktoré nefungujú dobre. Medzinárodný tím výskumníkov zostrojil neuroprotézu, ktorá používa svetlo…

Legendárne HTC plánuje návrat na scénu s vlajkovými smartfónmi. Novinky sa údajne dočkáme už v júli

0

Taiwanský výrobca elektroniky a smartfónov, spoločnosť HTC, plánuje veľkolepý návrat na trh s vlajkovými smartfónmi, informuje čínsky spravodajský portál MyDrivers. Pred rokmi ospevovaný výrobca plánuje už o pár mesiacov predstaviť vlajkový 5G smartfón, s ktorým by chcel opäť osloviť svojich fanúšikov, teda ak sa ešte nejakí nájdu. S HTC to…

Google Play začal upozorňovať na alternatívne služby ku Chromu a vyhľadávaču Google

0

Obchod Google Play začal vybraným používateľom vo verzii obchodu 20.1.17 zobrazovať v špeciálnom okne alternatívne služby ku internetovému prehliadaču Chrome a k vyhľadávaču Google. Ako môžete vidieť nižšie na obrázkoch, tak Google Play nám ponúkol v prípade alternatívnych vyhľadávačov služby DuckDuckGo, Seznam.cz, Yandex a Bing. V prípade alternatívnych internetových prehliadačov…

Google Play ponúka desiatky platených aplikácií a hier zadarmo. Vybrali sme pre Vás tie najlepšie!

0

V obchode Google Play opäť prebieha ďalšia „čistka“ platených aplikácií a hier, z ktorých viacero vyčnieva nad konkurenciou. Nižšie sme si pre Vás vybrali 15 aplikácií, z ktorých odporúčame vyskúšať 80X Duplicate File Remover Pro (aplikácia slúži na odstraňovanie duplicitných súborov), Total Media Player Pro (ide o kvalitný prehrávač multimediálnych…

5 jednoduchých spôsobov, ako z Gmail účtu urobiť bezpečnejší a šikovnejší nástroj

0

Gmail v súčasnosti používa viac ako 1,5 miliardy ľudí, ale aj napriek tomu drvivá väčšina z nás sa nikdy nepozrela hlbšie na funkcie, ktoré ponúka. A práve preto by sme Vám chceli dať do pozornosti viacero nastavení, s ktorými môžete spraviť váš Gmail o niečo „bezpečnejším“ a šikovnejším nástrojom. Zablokuje…

KAMzaKRÁSOU

Je opätovné mrazenie mäsa v poriadku? Áno, ale má to háčik!

2

Či je opätovné mrazenie mäsa v poriadku sa možno pýtajú mnohé gazdinky vždy, keď im zvýši kúsok už rozmrazeného mäsa. Máme pre ne odpoveď!

Najlepšie recepty z bazy a jej kvetov: Týchto 5 sa oplatí vyskúšať!

1

Ak ste sa vybrali na zber bazy a priniesli ste si domov dostatočne veľký úlovok, tak vyskúšajte tieto recepty z bazy. Čo všetko sa dá z nej pripraviť?

Beauty poradňa GERnétic: Ako získať späť vitalitu a energiu?

1

Aj vám už akosi dochádza šťava a neviete, ako si dobiť baterky? Ako získať späť vitalitu a energiu, bez ktorej nedokážete byť produktívni a fungovať?

Nevieš, ako prejaviť lásku? Prvý krok je odhaliť jazyk lásky partnera

1

Veľa ľudí má problém s tým, ako prejaviť lásku svojim blízkym. Odborníci na lásku sa zhodujú na tom, že najskôr je potrebné zistiť, akým jazykom lásky hovoria.

Malebné sochy s hlbokým významom, ktoré vás nechajú v nemom úžase

7

„Muž a žena“ je 26 metrov vysoká pohyblivá oceľová socha gruzínskej sochárky Tamary Kvesitadze. Obidve postavy sa nachádzajú v prímorskom meste Batumi a predstavujú moslimského chlapca Aliho a gruzínsku princeznú Nino. Príbeh, prvýkrát zmienený v rakúskom románe z roku 1937, opisuje tragický koniec vzťahu medzi dvoma ľuďmi. Ali, azerbajdžanský moslim, sa zamiluje do gruzínskej princeznej Nino,…

Nepríjemná infekcia v ústnej dutine: Ako sa prejavuje múčnivka?

5

Múčnivka nie je radená do kategórie vážnych ochorení, skôr ide o nepríjemnú, no pomerne ľahko liečiteľnú chorobu. Ochorenie je možné diagnostikovať spravidla už na základe prvotných príznakov, ktoré sú pozorovateľné voľným okom. Potrebné môže byť vyšetrenie na potvrdenie pôvodcu ochorenia a následné nastavenie správnej liečby, ak je potrebná. Múčnivka totiž…

Svetlo sveta

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

0

Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

Nemocnice Bratov Božej lásky v Belgicku nebudú považované za katolícke

0

Kongregácia pre náuku viery rozhodla, že psychiatrické nemocnice Bratov Božej lásky (Brothers of Charity) v Belgicku nebudú môcť byť viac považované za katolícke inštitúcie. Dôvodom je skutočnosť, že umožňujú vykonávanie eutanázie. Podľa slov hlavného predstaveného sa rehoľa bude musieť rázne separovať od svojich 15 psychiatrických nemocníc. Svoje rozhodnutie oznámila Kongregácia…

Armádny Magazín

Satanovskij o slabosti ukrajinskej armády: Obávam sa, že Rasmussen má pravdu

0

Ukrajina, 25. máj 2020 ( AM, newinform.com ) - Politológ hovoril o tom, ako vnímať rezonujúce vyhlásenie bývalého predstaviteľa NATO. Bývalý vodca NATO Anders Fogh Rasmussen so svojím úprimným vyhlásením dokázal jasne ilustrovať, aké výsledky by mal Kyjev očakávať od realizácie svojich plá

Starikov: Skutočná superzbraň tretej ríše bol pervitín

0

Nemecko, 25.máj 2020 ( AM, nstarikov.ru ) - Ani raketa Vau, ani super tank Maus ani nevyvinuté jadrové zbrane nepomohli fašistickému Nemecku dobyť svet. Pri hľadaní zázračnej zbrane Wunderwaffe nemecká veda a priemysel priniesli veľa sľubného vývoja, ale väčšina z nich zostala nerealizovaná. Aj keď superzbra

Ukrajinský veterán z práporu Ajdar bol zastrelený 16-ročným tínedžerom pri Kyjeve

0

Ukrajina, 24.máj 2020 ( AM, unian.net ) -  Bývalý bojovník z práporu Ajdar mal v noci konflikt s mladistvými. V noci z 22. mája v meste Vyšhorod pri Kyjeve došlo k potýčke medzi mladými ľuďmi a dvoma mužmi, v dôsledku čoho bol zastrelený Igor Kornienko, bývalý vojak práporu Ajda

Ekranoplán - rusi znovuzrodili kaspickú príšeru

0

  Rusko, 24.máj 2020 ( AM ) - Novinár Caleb Larson napísal o vývoji Ekranoplánu Čajka-2 v Rusku a označil to za znovuzrodenie "Kaspickej príšery" z čias studenej vojny. Informoval o tom časopis The National Interest. Článok 

Americkí technologickí giganti údajne spolupracujú s čínskymi sledovacími firmami

0

USA, 24. máj 2020 ( AM, Sputnik ) - V októbri 2019 Washington umiestnil na svoj zoznam subjektov niekoľkých čínskych firiem zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, aby obmedzil ich prístup k americkým technológiám, čo je rovnaká čierna listina, na ktorej je č

Tvoja Svadba

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

1

Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol v hodnote 84 €

0

Budúce nevesty musia myslieť na všetko aj na líčenie, ktoré podčiarkne ich krásu. Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol je tu pre všetky nevesty!

Najlepší mesiac na svadbu: TOP 5, ktoré sú najviac populárne!

0

Kedy je najlepšie zorganizovať svadbu? Najlepší mesiac na svadbu nemusíte dlho hľadať, pretože ide o najteplejšie mesiace v roku. Ktoré to sú a prečo?

Eukalyptus vo svadobnej výzdobe: Inšpiruj sa najlepšími nápadmi

0

Greenery výzdoba je trendom už nejaký ten rok a skvelé je, že do nej môžete zakomponovať aj rastliny. Eukalyptus vo svadobnej výzdobe vyzerá očarujúco!

Ako postupovať pri príprave zasadacieho poriadku? Toto určite nerob!

0

Zasadací poriadok je pri plánovaní svadby jednou z najťažších častí. Ako postupovať pri príprave zasadacieho poriadku, tak aby boli všetci spokojní?

Tvoje Zdravie

Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

0

V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…

Najlepšie bylinky na zvýšenie libida: Ktoré pomôžu ženám i mužom?

0

Ženy a rovnako i mužov môže trápiť zníženie libida či jeho úplná, a teda strata sexuálnej túžby. Ako to napraviť? Skúste overené bylinky na zvýšenie libida!

Akné z rúška ako novodobý problém pleti: Ako „ maskné“ poraziť?

0

Počas pandémie koronavírusu nepochybne trpí aj naša krása. Akné z rúška sa totiž stáva novodobým pleťovým problémom. Ako ho riešiť?

Ako pripraviť smoothie nápoj? Pozor na kombináciu ovocia a zeleniny!

0

Kombinovanie ovocných a zeleninových druhov v smoothie nápoji je aj nie je vhodné. Mixovanie ovocia a zeleniny do jedného nápoja v mnohých prípadoch nebýva dobrou voľbou, hrozia totiž problémy s trávením. Existuje však zopár výnimiek. Ideálna je listová zelenina, ktorá môže tvoriť základ prakticky každého smoothie nápoja. Kombinovať ju môžete ľubovoľne.…

TOP zaujímavosti o ovocí a zelenine: A o tomto ste tušili?

0

Keď sme pri ovocných stromoch, spomenieme ešte jeden fakt. Možno ste ani netušili o tom, že dnes už existujú aj ovocné stromy, ktoré dokážu urodiť rôzne odrody či dokonca druhy ovocia. V zahraničí sú známe ako fruit salad trees, čiže stromy, na ktorých si vypestujete rovno celý ovocný šalát. Pestované sú stromy, ktoré…

Dá sa schudnúť pomocou nápoja? Ako na zdravé chudnutie inak?

0

Existujú rôzne diéty, cviky na chudnutie, ale aj nápoje, ktoré sľubujú zázraky. No sú vôbec účinné? Dá sa schudnúť pomocou nápoja a mať postavu ako lusk?